PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

Generator::__wakeup

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

Generator::__wakeupSerialize callback

Descrierea

public Generator::__wakeup ( ) : void

Throws an exception as generators can't be serialized.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top