PHP 7.2.25 Released

Instalarea

Pentru a include susținerea GNU gettext în PHP trebuie să utilizați opțiunea --with-gettext[=DIR] , unde DIR este directorul de instalare al gettext, implicit fiind /usr/local.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top