PHP 8.0.12 Released!

Constante predefinite

Constantele de mai jos sunt definite de această extensie și vor fi disponibile doar dacă această extensie a fost compilată în interiorul PHP, sau a fost încărcată dinamic în timpul rulării.

HASH_HMAC (int)
Optional flag for hash_init(). Indicates that the HMAC digest-keying algorithm should be applied to the current hashing context.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top