PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Necesități

Nu este necesar de a instala ceva suplimentar pentru a utiliza aceste funcții; ele fac parte din nucleul PHP.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top