PHP 7.4.25 Released!

Instalarea

Această extensie a fost transferată în repozitoriul » PECL și nu mai este furnizată împreună cu PHP începând cu versiunea 7.4.0

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » https://pecl.php.net/package/ibase.

To enable Firebird/InterBase support configure PHP --with-interbase[=DIR], where DIR is the Firebird/InterBase base install directory, which defaults to /usr.

Notă: Note to Win32/Win64 Users

Pentru ca această extensie să funcționeze, anumite fișiere DLL trebuie să fie accesibile în calea de sistem a Windows din variabila PATH. Pentru informații despre cum poate fi realizat acest lucru, accesați FAQ întitulat " Cum să adaug directorul meu PHP la variabila PATH din Windows" pentru informații despre cum să realizați aceasta. Cu toate că copierea fișierelor DLL din directorul PHP în directorul de sistem al Windows de asemenea funcționează (deoarece directorul de sistem este în mod implicit inclus în variabila PATH), acest lucru nu este recomandabil. Această extensie necesită ca următoarele fișiere să existe în calea PATH : fbclient.dll,gds32.dll

If you installed the Firebird/InterBase database server on the same machine PHP is running on, you will have this DLL already and fbclient.dll,gds32.dll (gds32.dll is generated from the installer for legacy applications) will already be in the PATH.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
4
rockeur941 at hotmail dot com
12 years ago
On version 2.0 or higher of Firebird, the library is now fbclient.dll. But, fbclient.dll can be rename on gds32.dll, on Windows System for compatibility. The library gds32.dll is for older version of firebird.

Pour les version récentes (2 et plus) de Firebird, la librairie est maintenant fbclient.dll. La librairie gds32.dll était pour les anciennes versions. Il est possible de renommer fbclient.dll en gds32.dll pour les différentes compatibilités pour les application déjà existantes.
up
6
teson
11 years ago
Add interbase.so to MAMP / OSX

get xcode and macports.
install m4 through macports
download php-source corresponding to mamp-version

create symblinks needed
from http://www.ibexpert.net/forum/viewtopic.phpf=13&t=7&start=0&st=0&sk=t&sd=a

# in short:
# (backslash = keep on same row)
cd /usr
sudo  mkdir -p local/firebird/lib

sudo ln -s /Library/Frameworks/Firebird.framework/Firebird \
local/firebird/lib/libfbclient.dylib

sudo ln -s /Library/Frameworks/Firebird.framework/Headers/ \
local/firebird/include

#create .so
sudo su

cd /path-to-php-source/ext/interbase

/Applications/MAMP/bin/php5/bin/phpize

./configure --with-interbase=/usr/local/firebird

make

#install so to mamp-ext.dir
cp modules/interbase.so \
/Applications/MAMP/bin/php5/lib/ \
php/extensions/no-debug-non-zts-20050922

#add to /Applications/MAMP/conf/php5/php.ini
[firebird]
extension = interbase.so
ibase.allow_persistent = "1"
ibase.max_persistent = "-1"
ibase.max_links = "-1"
ibase.default_db = null  
ibase.default_user = NULL
ibase.default_password = NULL
ibase.default_charset = NULL
ibase.timestampformat = "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
ibase.dateformat = "%Y-%m-%d"
ibase.timeformat = "%H:%M:%S"

#restart mamp - interbase should show in phpinfo
#enjoy!
up
-4
hiddenmailbox at yandex dot ru
9 years ago
I tried to add extension php_interbase.dll on my php (WinXp PHP as Apche2.2 module).
I had a problem while starting web server:
"unable to load dynamic lybrary php_interbase.dll"
Solution was to add file fbclient.dll into php folder. (Not gds32.dll)
To Top