PHP Conference China 2020

Instalarea

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » https://pecl.php.net/package/id3.

O bibliotecă DLL pentru această extensie PECL nu este disponibilă în prezent. Accesați de asemenea și secțiunea compilarea în Windows.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-31
kamil at rajkowski dot net
6 years ago
Due to API change in PHP 5.4 you have to make change in "id3.c"

Have to change in line 196:
function_entry id3_functions[] = {
into
zend_function_entry id3_functions[] = {

Without it you won't be able to install id3 extension.
To Top