Constante predefinite

Constantele de mai jos sunt definite de această extensie și vor fi disponibile doar dacă această extensie a fost compilată în interiorul PHP, sau a fost încărcată dinamic în timpul rulării.

GD_VERSION (string)
The GD version PHP was compiled against.
GD_MAJOR_VERSION (int)
The GD major version PHP was compiled against.
GD_MINOR_VERSION (int)
The GD minor version PHP was compiled against.
GD_RELEASE_VERSION (int)
The GD release version PHP was compiled against.
GD_EXTRA_VERSION (string)
The GD "extra" version (beta/rc..) PHP was compiled against.
GD_BUNDLED (int)
When the bundled version of GD is used this is 1 otherwise its set to 0.
IMG_BMP (int)
Utilizată de funcția imagetypes() în calitate de valoare întoarsă
IMG_GIF (int)
Utilizată de funcția imagetypes() în calitate de valoare întoarsă
IMG_JPG (int)
Utilizată de funcția imagetypes() în calitate de valoare întoarsă
IMG_JPEG (int)
Utilizată de funcția imagetypes() în calitate de valoare întoarsă

Notă:

This constant has the same value as IMG_JPG

IMG_PNG (int)
Utilizată de funcția imagetypes() în calitate de valoare întoarsă
IMG_WBMP (int)
Utilizată de funcția imagetypes() în calitate de valoare întoarsă
IMG_XPM (int)
Utilizată de funcția imagetypes() în calitate de valoare întoarsă
IMG_WEBP (int)
Utilizată de funcția imagetypes() în calitate de valoare întoarsă Available as of PHP 7.0.10.
IMG_COLOR_TILED (int)
O opțiune specială pentru culoare, ce poate fi utilizată în locul unei culori alocate cu imagecolorallocate() sau imagecolorallocatealpha().
IMG_COLOR_STYLED (int)
O opțiune specială pentru culoare, ce poate fi utilizată în locul unei culori alocate cu imagecolorallocate() sau imagecolorallocatealpha().
IMG_COLOR_BRUSHED (int)
O opțiune specială pentru culoare, ce poate fi utilizată în locul unei culori alocate cu imagecolorallocate() sau imagecolorallocatealpha().
IMG_COLOR_STYLEDBRUSHED (int)
O opțiune specială pentru culoare, ce poate fi utilizată în locul unei culori alocate cu imagecolorallocate() sau imagecolorallocatealpha().
IMG_COLOR_TRANSPARENT (int)
O opțiune specială pentru culoare, ce poate fi utilizată în locul unei culori alocate cu imagecolorallocate() sau imagecolorallocatealpha().
IMG_AFFINE_TRANSLATE (int)
O constantă de tip transformare afină folosită de funcția imageaffinematrixget().
IMG_AFFINE_SCALE (int)
O constantă de tip transformare afină folosită de funcția imageaffinematrixget().
IMG_AFFINE_ROTATE (int)
O constantă de tip transformare afină folosită de funcția imageaffinematrixget().
IMG_AFFINE_SHEAR_HORIZONTAL (int)
O constantă de tip transformare afină folosită de funcția imageaffinematrixget().
IMG_AFFINE_SHEAR_VERTICAL (int)
O constantă de tip transformare afină folosită de funcția imageaffinematrixget().
IMG_ARC_ROUNDED (int)
O constantă de stil folosită de funcția imagefilledarc().

Notă:

This constant has the same value as IMG_ARC_PIE

IMG_ARC_PIE (int)
O constantă de stil folosită de funcția imagefilledarc().
IMG_ARC_CHORD (int)
O constantă de stil folosită de funcția imagefilledarc().
IMG_ARC_NOFILL (int)
O constantă de stil folosită de funcția imagefilledarc().
IMG_ARC_EDGED (int)
O constantă de stil folosită de funcția imagefilledarc().
IMG_GD2_RAW (int)
O constantă de tip folosită de funcția imagegd2().
IMG_GD2_COMPRESSED (int)
O constantă de tip folosită de funcția imagegd2().
IMG_EFFECT_REPLACE (int)
Efect de tip alpha blending folosit de funcția imagelayereffect().
IMG_EFFECT_ALPHABLEND (int)
Efect de tip alpha blending folosit de funcția imagelayereffect().
IMG_EFFECT_NORMAL (int)
Efect de tip alpha blending folosit de funcția imagelayereffect().
IMG_EFFECT_OVERLAY (int)
Efect de tip alpha blending folosit de funcția imagelayereffect().
IMG_EFFECT_MULTIPLY (int)
Efect de tip alpha blending folosit de funcția imagelayereffect().
IMG_FILTER_NEGATE (int)
Un filtru special GD folosit de funcția imagefilter().
IMG_FILTER_GRAYSCALE (int)
Un filtru special GD folosit de funcția imagefilter().
IMG_FILTER_BRIGHTNESS (int)
Un filtru special GD folosit de funcția imagefilter().
IMG_FILTER_CONTRAST (int)
Un filtru special GD folosit de funcția imagefilter().
IMG_FILTER_COLORIZE (int)
Un filtru special GD folosit de funcția imagefilter().
IMG_FILTER_EDGEDETECT (int)
Un filtru special GD folosit de funcția imagefilter().
IMG_FILTER_GAUSSIAN_BLUR (int)
Un filtru special GD folosit de funcția imagefilter().
IMG_FILTER_SELECTIVE_BLUR (int)
Un filtru special GD folosit de funcția imagefilter().
IMG_FILTER_EMBOSS (int)
Un filtru special GD folosit de funcția imagefilter().
IMG_FILTER_MEAN_REMOVAL (int)
Un filtru special GD folosit de funcția imagefilter().
IMG_FILTER_SMOOTH (int)
Un filtru special GD folosit de funcția imagefilter().
IMG_FILTER_PIXELATE (int)
Un filtru special GD folosit de funcția imagefilter().
IMG_FILTER_SCATTER (int)
Un filtru special GD folosit de funcția imagefilter(). (Available as of PHP 7.4.0)
IMAGETYPE_GIF (int)
O constantă de tip al imaginii folosită de funcțiile image_type_to_mime_type() și image_type_to_extension().
IMAGETYPE_JPEG (int)
O constantă de tip al imaginii folosită de funcțiile image_type_to_mime_type() și image_type_to_extension().
IMAGETYPE_JPEG2000 (int)
O constantă de tip al imaginii folosită de funcțiile image_type_to_mime_type() și image_type_to_extension().
IMAGETYPE_PNG (int)
O constantă de tip al imaginii folosită de funcțiile image_type_to_mime_type() și image_type_to_extension().
IMAGETYPE_SWF (int)
O constantă de tip al imaginii folosită de funcțiile image_type_to_mime_type() și image_type_to_extension().
IMAGETYPE_PSD (int)
O constantă de tip al imaginii folosită de funcțiile image_type_to_mime_type() și image_type_to_extension().
IMAGETYPE_BMP (int)
O constantă de tip al imaginii folosită de funcțiile image_type_to_mime_type() și image_type_to_extension().
IMAGETYPE_WBMP (int)
O constantă de tip al imaginii folosită de funcțiile image_type_to_mime_type() și image_type_to_extension().
IMAGETYPE_XBM (int)
O constantă de tip al imaginii folosită de funcțiile image_type_to_mime_type() și image_type_to_extension().
IMAGETYPE_TIFF_II (int)
O constantă de tip al imaginii folosită de funcțiile image_type_to_mime_type() și image_type_to_extension().
IMAGETYPE_TIFF_MM (int)
O constantă de tip al imaginii folosită de funcțiile image_type_to_mime_type() și image_type_to_extension().
IMAGETYPE_IFF (int)
O constantă de tip al imaginii folosită de funcțiile image_type_to_mime_type() și image_type_to_extension().
IMAGETYPE_JB2 (int)
O constantă de tip al imaginii folosită de funcțiile image_type_to_mime_type() și image_type_to_extension().
IMAGETYPE_JPC (int)
O constantă de tip al imaginii folosită de funcțiile image_type_to_mime_type() și image_type_to_extension().
IMAGETYPE_JP2 (int)
O constantă de tip al imaginii folosită de funcțiile image_type_to_mime_type() și image_type_to_extension().
IMAGETYPE_JPX (int)
O constantă de tip al imaginii folosită de funcțiile image_type_to_mime_type() și image_type_to_extension().
IMAGETYPE_SWC (int)
O constantă de tip al imaginii folosită de funcțiile image_type_to_mime_type() și image_type_to_extension().
IMAGETYPE_ICO (int)
O constantă de tip al imaginii folosită de funcțiile image_type_to_mime_type() și image_type_to_extension().
IMAGETYPE_WEBP (int)
O constantă de tip al imaginii folosită de funcțiile image_type_to_mime_type() și image_type_to_extension(). (Available as of PHP 7.1.0)
PNG_NO_FILTER (int)
Un filtru special PNG folosit de funcția imagepng().
PNG_FILTER_NONE (int)
Un filtru special PNG folosit de funcția imagepng().
PNG_FILTER_SUB (int)
Un filtru special PNG folosit de funcția imagepng().
PNG_FILTER_UP (int)
Un filtru special PNG folosit de funcția imagepng().
PNG_FILTER_AVG (int)
Un filtru special PNG folosit de funcția imagepng().
PNG_FILTER_PAETH (int)
Un filtru special PNG folosit de funcția imagepng().
PNG_ALL_FILTERS (int)
Un filtru special PNG folosit de funcția imagepng().
IMG_FLIP_VERTICAL (int)
Utilizat cu imageflip(), disponibil începând cu PHP 5.5.0.
IMG_FLIP_HORIZONTAL (int)
Utilizat cu imageflip(), disponibil începând cu PHP 5.5.0.
IMG_FLIP_BOTH (int)
Utilizat cu imageflip(), disponibil începând cu PHP 5.5.0.
IMG_BELL (int)
Utilizat cu imagesetinterpolation(), disponibil începând cu PHP 5.5.0.
IMG_BESSEL (int)
Utilizat cu imagesetinterpolation(), disponibil începând cu PHP 5.5.0.
IMG_BILINEAR_FIXED (int)
Utilizat cu imagesetinterpolation(), disponibil începând cu PHP 5.5.0.
IMG_BICUBIC (int)
Utilizat cu imagesetinterpolation(), disponibil începând cu PHP 5.5.0.
IMG_BICUBIC_FIXED (int)
Utilizat cu imagesetinterpolation(), disponibil începând cu PHP 5.5.0.
IMG_BLACKMAN (int)
Utilizat cu imagesetinterpolation(), disponibil începând cu PHP 5.5.0.
IMG_BOX (int)
Utilizat cu imagesetinterpolation(), disponibil începând cu PHP 5.5.0.
IMG_BSPLINE (int)
Utilizat cu imagesetinterpolation(), disponibil începând cu PHP 5.5.0.
IMG_CATMULLROM (int)
Utilizat cu imagesetinterpolation(), disponibil începând cu PHP 5.5.0.
IMG_GAUSSIAN (int)
Utilizat cu imagesetinterpolation(), disponibil începând cu PHP 5.5.0.
IMG_GENERALIZED_CUBIC (int)
Utilizat cu imagesetinterpolation(), disponibil începând cu PHP 5.5.0.
IMG_HERMITE (int)
Utilizat cu imagesetinterpolation(), disponibil începând cu PHP 5.5.0.
IMG_HAMMING (int)
Utilizat cu imagesetinterpolation(), disponibil începând cu PHP 5.5.0.
IMG_HANNING (int)
Utilizat cu imagesetinterpolation(), disponibil începând cu PHP 5.5.0.
IMG_MITCHELL (int)
Utilizat cu imagesetinterpolation(), disponibil începând cu PHP 5.5.0.
IMG_POWER (int)
Utilizat cu imagesetinterpolation(), disponibil începând cu PHP 5.5.0.
IMG_QUADRATIC (int)
Utilizat cu imagesetinterpolation(), disponibil începând cu PHP 5.5.0.
IMG_SINC (int)
Utilizat cu imagesetinterpolation(), disponibil începând cu PHP 5.5.0.
IMG_NEAREST_NEIGHBOUR (int)
Utilizat cu imagesetinterpolation(), disponibil începând cu PHP 5.5.0.
IMG_WEIGHTED4 (int)
Utilizat cu imagesetinterpolation(), disponibil începând cu PHP 5.5.0.
IMG_TRIANGLE (int)
Utilizat cu imagesetinterpolation(), disponibil începând cu PHP 5.5.0.
add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
9
webmaster at alexventure dot com
9 years ago
In case anyone is wondering what these filters are for, have a look at the W3C's specification:

http://www.w3.org/TR/PNG-Filters.html
To Top