PHP 7.4.24 Released!

Imagick::adaptiveBlurImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::adaptiveBlurImageAdds adaptive blur filter to image

Descrierea

public Imagick::adaptiveBlurImage ( float $radius , float $sigma , int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ) : bool

Adds an adaptive blur filter to image. The intensity of an adaptive blur depends is dramatically decreased at edge of the image, whereas a standard blur is uniform across the image. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.2.9 sau ulterior.

Parametri

radius

The radius of the Gaussian, in pixels, not counting the center pixel. Provide a value of 0 and the radius will be chosen automagically.

sigma

The standard deviation of the Gaussian, in pixels.

channel

Înscrieți orice constantă a canalului care este validă pentru modul de canal. Pentru a aplica operația asupra mai multor canale, combinați constante de canal utilizând operatori binari. Valoarea implicită este Imagick::CHANNEL_DEFAULT. Iată lista de referință a constantelor de canal

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

Exemple

Example #1 Using Imagick::adaptiveBlurImage():

Adaptively blur an image, then display to the browser.

<?php

header
('Content-type: image/jpeg');

$image = new Imagick('test.jpg');

$image->adaptiveBlurImage(5,3);
echo 
$image;

?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Output of example : Using Imagick::adaptiveBlurImage()

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
michael at dodwell dot us
7 years ago
Be aware that this function is extremely CPU intensive.
To Top