PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Imagick::adaptiveResizeImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::adaptiveResizeImageAdaptively resize image with data dependent triangulation

Descrierea

public Imagick::adaptiveResizeImage ( int $columns , int $rows , bool $bestfit = false , bool $legacy = false ) : bool

Adaptively resize image with data-dependent triangulation. Avoids blurring across sharp color changes. Most useful when used to shrink images slightly to a slightly smaller "web size"; may not look good when a full-sized image is adaptively resized to a thumbnail. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.2.9 sau ulterior.

Notă: Comportamentul parametrului bestfit s-a schimbat în Imagick 3.0.0. Anterior acestei versiuni în cazul dimensiunilor 400x400, o imagine cu dimensiunile 200x150 ar fi rămas neschimbată. În Imagick 3.0.0 și versiunile ulterioare imaginea va fi mărită la dimensiunile 400x300 deoarece aceasta este "cea mai bună potrivire" pentru dimensiunile date. Dacă parametrul bestfit este utilizat, trebuie furnizate atât lățimea, cât și înălțimea.

Parametri

columns

The number of columns in the scaled image.

rows

The number of rows in the scaled image.

bestfit

Whether to fit the image inside a bounding box.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
PECL imagick 2.1.0 Added optional fit parameter.
PECL imagick 2.1.0 This method now supports proportional scaling. Pass zero as either parameter for proportional scaling.

Exemple

Example #1 Using Imagick::adaptiveResizeImage()

Resize an image to a standard size for the web. This method works best when resizing to a size only slightly smaller than the previous image size.

<?php
header
('Content-type: image/jpeg');

$image = new Imagick('image.jpg');
$image->adaptiveResizeImage(1024,768);

echo 
$image;
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top