PHP 8.1.0 Beta 2 available for testing

Imagick::adaptiveSharpenImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::adaptiveSharpenImageAdaptively sharpen the image

Descrierea

public Imagick::adaptiveSharpenImage ( float $radius , float $sigma , int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ) : bool

Adaptively sharpen the image by sharpening more intensely near image edges and less intensely far from edges. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.2.9 sau ulterior.

Parametri

radius

The radius of the Gaussian, in pixels, not counting the center pixel. Use 0 for auto-select.

sigma

The standard deviation of the Gaussian, in pixels.

channel

Înscrieți orice constantă a canalului care este validă pentru modul de canal. Pentru a aplica operația asupra mai multor canale, combinați constante de canal utilizând operatori binari. Valoarea implicită este Imagick::CHANNEL_DEFAULT. Iată lista de referință a constantelor de canal

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

Exemple

Example #1 A Imagick::adaptiveSharpenImage() example

Adaptively sharpen the image with radius 2 and sigma 1.

<?php
try {
    
$image = new Imagick('image.png');
    
$image->adaptiveSharpenImage(2,1);
} catch(
ImagickException $e) {
    echo 
'Error: ' $e->getMessage();
    die();
}
header('Content-type: image/png');
echo 
$image;
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top