PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

Imagick::clipImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::clipImageClips along the first path from the 8BIM profile

Descrierea

public Imagick::clipImage ( ) : bool

Clips along the first path from the 8BIM profile, if present.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top