PHP 8.1.0 Beta 2 available for testing

Imagick::compareImageLayers

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::compareImageLayersReturns the maximum bounding region between images

Descrierea

public Imagick::compareImageLayers ( int $method ) : Imagick

Compares each image with the next in a sequence and returns the maximum bounding region of any pixel differences it discovers. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.2.9 sau ulterior.

Parametri

method

One of the layer method constants.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

Exemple

Example #1 Using Imagick::compareImageLayers()

Comparing image layers

<?php
/* create new imagick object */
$im = new Imagick("test.gif");

/* optimize the image layers */
$result $im->compareImageLayers(imagick::LAYERMETHOD_COALESCE);

/* work on the $result */
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top