PHP 8.0.12 Released!

Imagick::decipherImage

(PECL imagick 2 >= 2.3.0, PECL imagick 3)

Imagick::decipherImageDeciphers an image

Descrierea

public Imagick::decipherImage ( string $passphrase ) : bool

Deciphers image that has been enciphered before. The image must be enciphered using Imagick::encipherImage(). Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.3.9 sau ulterior.

Parametri

passphrase

The passphrase

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top