PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

Imagick::displayImages

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::displayImagesDisplays an image or image sequence

Descrierea

public Imagick::displayImages ( string $servername ) : bool

Displays an image or image sequence on a X server.

Parametri

servername

The X server name

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top