PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Imagick::encipherImage

(PECL imagick 2 >= 2.3.0, PECL imagick 3)

Imagick::encipherImageEnciphers an image

Descrierea

public Imagick::encipherImage ( string $passphrase ) : bool

Converts plain pixels to enciphered pixels. The image is not readable until it has been deciphered using Imagick::decipherImage() Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.3.9 sau ulterior.

Parametri

passphrase

The passphrase

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top