PHP 7.4.24 Released!

Imagick::getGravity

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getGravityGets the gravity

Descrierea

public Imagick::getGravity ( ) : int

Gets the global gravity property for the Imagick object. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.4.0 sau ulterior.

Valorile întoarse

Returns the gravity property. Refer to the list of gravity constants.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top