PHP 8.1.0 Beta 2 available for testing

Imagick::getImageAlphaChannel

(PECL imagick 2 >= 2.3.0, PECL imagick 3)

Imagick::getImageAlphaChannelGets the image alpha channel

Descrierea

public Imagick::getImageAlphaChannel ( ) : int

Gets the image alpha channel value. The returned value is one of the alpha channel constants. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.4.0 sau ulterior.

Valorile întoarse

Returns a constant defining the current alpha channel value. Refer to this list of alpha channel constants.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top