PHP 8.1.0 Beta 2 available for testing

Imagick::getImageArtifact

(PECL imagick 3)

Imagick::getImageArtifactGet image artifact

Descrierea

public Imagick::getImageArtifact ( string $artifact ) : string

Gets an artifact associated with the image. The difference between image properties and image artifacts is that properties are public and artifacts are private. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.5.7 sau ulterior.

Parametri

artifact

The name of the artifact

Valorile întoarse

Returns the artifact value on success.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top