PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

Imagick::getImageBorderColor

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getImageBorderColorReturns the image border color

Descrierea

public Imagick::getImageBorderColor ( ) : ImagickPixel

Returns the image border color.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top