PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Imagick::getImageClipMask

(PECL imagick 2 >= 2.3.0, PECL imagick 3)

Imagick::getImageClipMaskGets image clip mask

Avertizare

Această funcție este ÎNVECHITĂ începând cu Imagick 3.4.4. Utilizarea acesteia este foarte nerecomandată.

Descrierea

public Imagick::getImageClipMask ( ) : Imagick

Returns the image clip mask. The clip mask is an Imagick object containing the clip mask. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.3.6 sau ulterior.

Valorile întoarse

Returns an Imagick object containing the clip mask.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top