PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Imagick::getImageIndex

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getImageIndexGets the index of the current active image

Avertizare

Această funcție este ÎNVECHITĂ începând cu Imagick 3.4.4. Utilizarea acesteia este foarte nerecomandată.

Descrierea

public Imagick::getImageIndex ( ) : int

Returns the index of the current active image within the Imagick object. This method has been deprecated. See Imagick::getIteratorIndex().

Valorile întoarse

Returns an integer containing the index of the image in the stack.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top