PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Imagick::getImageMatte

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getImageMatteReturn if the image has a matte channel

Avertizare

Această funcție este ÎNVECHITĂ începând cu Imagick 3.4.4. Utilizarea acesteia este foarte nerecomandată.

Descrierea

public Imagick::getImageMatte ( ) : bool

Returns true if the image has a matte channel otherwise false. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.2.9 sau ulterior.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top