PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Imagick::getSizeOffset

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getSizeOffsetReturns the size offset

Descrierea

public Imagick::getSizeOffset ( ) : int

Returns the size offset associated with the Imagick object. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.2.9 sau ulterior.

Valorile întoarse

Returns the size offset associated with the Imagick object.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top