PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Imagick::magnifyImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::magnifyImageScales an image proportionally 2x

Descrierea

public Imagick::magnifyImage ( ) : bool

Is a convenience method that scales an image proportionally to twice its original size.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

Exemple

Example #1 Imagick::magnifyImage()

<?php
function magnifyImage($imagePath) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
    
$imagick->magnifyImage();
    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top