PHP 8.0.12 Released!

Imagick::paintFloodfillImage

(PECL imagick 2 >= 2.1.0, PECL imagick 3)

Imagick::paintFloodfillImageChanges the color value of any pixel that matches target

Avertizare

Această funcție este ÎNVECHITĂ începând cu Imagick 3.4.4. Utilizarea acesteia este foarte nerecomandată.

Descrierea

public Imagick::paintFloodfillImage ( mixed $fill , float $fuzz , mixed $bordercolor , int $x , int $y , int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ) : bool

Changes the color value of any pixel that matches target and is an immediate neighbor. As of ImageMagick 6.3.8 this method has been deprecated and Imagick::floodfillPaintImage() should be used instead.

Parametri

fill

ImagickPixel object or a string containing the fill color

fuzz

The amount of fuzz. For example, set fuzz to 10 and the color red at intensities of 100 and 102 respectively are now interpreted as the same color for the purposes of the floodfill.

bordercolor

ImagickPixel object or a string containing the border color

x

X start position of the floodfill

y

Y start position of the floodfill

channel

Înscrieți orice constantă a canalului care este validă pentru modul de canal. Pentru a aplica operația asupra mai multor canale, combinați constante de canal utilizând operatori binari. Valoarea implicită este Imagick::CHANNEL_DEFAULT. Iată lista de referință a constantelor de canal

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
mamcia at gmail dot com
10 years ago
Seems that this method doesn't work as expected. Use Imagick::floodFillPaintImage() instead.

<?php
$img
= new Imagick('/tmp/test.png');
$img->floodFillPaintImage('green', 10, 'white', 100, 100, false);
$img->writeImage('/tmp/out.png');
$img->clear();
$img->destroy();
?>
To Top