PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

Imagick::remapImage

(PECL imagick 2 >= 2.3.0, PECL imagick 3)

Imagick::remapImageRemaps image colors

Descrierea

public Imagick::remapImage ( Imagick $replacement , int $DITHER ) : bool

Replaces colors an image with those defined by replacement. The colors are replaced with the closest possible color. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.4.5 sau ulterior.

Parametri

replacement

An Imagick object containing the replacement colors

DITHER

Refer to this list of dither method constants

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top