PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Imagick::rotationalBlurImage

(PECL imagick 3 >= 3.3.0)

Imagick::rotationalBlurImageDescription

Descrierea

public Imagick::rotationalBlurImage ( float $angle , int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ) : bool

Rotational blurs an image.

Parametri

angle

The angle to apply the blur over.

channel

Înscrieți orice constantă a canalului care este validă pentru modul de canal. Pentru a aplica operația asupra mai multor canale, combinați constante de canal utilizând operatori binari. Valoarea implicită este Imagick::CHANNEL_DEFAULT. Iată lista de referință a constantelor de canal

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

Exemple

Example #1 Imagick::rotationalBlurImage()

<?php
function rotationalBlurImage($imagePath) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
    
$imagick->rotationalBlurImage(3);
    
$imagick->rotationalBlurImage(5);
    
$imagick->rotationalBlurImage(7);
    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top