PHP 8.0.12 Released!

Imagick::setImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setImageReplaces image in the object

Descrierea

public Imagick::setImage ( Imagick $replace ) : bool

Replaces the current image sequence with the image from replace object.

Parametri

replace

The replace Imagick object

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

Exemple

Example #1 A Imagick::setImage() example

An example of using Imagick::setImage()

<?php
/* Create the objects */
$image = new Imagick('source.jpg');
$replace = new Imagick('replace.jpg');

/* source.jpg is replaced with replace.jpg */
$image->setImage($replace);

/* output the image */
header('Content-type: image/jpeg');
echo 
$image;

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top