PHP 8.1.0 Beta 2 available for testing

Imagick::setImageArtifact

(PECL imagick 3)

Imagick::setImageArtifactSet image artifact

Descrierea

public Imagick::setImageArtifact ( string $artifact , string $value ) : bool

Associates an artifact with the image. The difference between image properties and image artifacts is that properties are public and artifacts are private. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.5.7 sau ulterior.

Parametri

artifact

The name of the artifact

value

The value of the artifact

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

A se vedea și

Exemple

Example #1 Imagick::setImageArtifact()

<?php
function setImageArtifact() {

    
$src1 = new \Imagick(realpath("./images/artifact/source1.png"));
    
$src2 = new \Imagick(realpath("./images/artifact/source2.png"));

    
$src2->setImageVirtualPixelMethod(\Imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_TRANSPARENT);
    
$src2->setImageArtifact('compose:args'"1,0,-0.5,0.5");
    
$src1->compositeImage($src2Imagick::COMPOSITE_MATHEMATICS00);
    
    
$src1->setImageFormat('png');
    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$src1->getImagesBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top