PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Imagick::setImageColormapColor

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setImageColormapColorSets the color of the specified colormap index

Descrierea

public Imagick::setImageColormapColor ( int $index , ImagickPixel $color ) : bool

Sets the color of the specified colormap index.

Parametri

index

color

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top