PHP 8.1.0 Beta 2 available for testing

Imagick::setImageFilename

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setImageFilenameSets the filename of a particular image

Descrierea

public Imagick::setImageFilename ( string $filename ) : bool

Sets the filename of a particular image in a sequence.

Parametri

filename

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top