PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Imagick::setImageGravity

(PECL imagick 2 >= 2.3.0, PECL imagick 3)

Imagick::setImageGravitySets the image gravity

Descrierea

public Imagick::setImageGravity ( int $gravity ) : bool

Sets the gravity property for the current image. This method can be used to set the gravity property for a single image sequence. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.4.4 sau ulterior.

Parametri

gravity

The gravity property. Refer to the list of gravity constants.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top