PHP 7.4.24 Released!

Imagick::setImageRenderingIntent

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setImageRenderingIntentSets the image rendering intent

Descrierea

public Imagick::setImageRenderingIntent ( int $rendering_intent ) : bool

Sets the image rendering intent.

Parametri

rendering_intent

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top