PHP 7.4.24 Released!

Imagick::setImageScene

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setImageSceneSets the image scene

Descrierea

public Imagick::setImageScene ( int $scene ) : bool

Sets the image scene.

Parametri

scene

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top