PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

Imagick::setImageWhitePoint

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setImageWhitePointSets the image chromaticity white point

Descrierea

public Imagick::setImageWhitePoint ( float $x , float $y ) : bool

Sets the image chromaticity white point.

Parametri

x

y

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top