PHP 7.4.25 Released!

Imagick::setPointSize

(PECL imagick 2 >= 2.1.0, PECL imagick 3)

Imagick::setPointSizeSets point size

Descrierea

public Imagick::setPointSize ( float $point_size ) : bool

Sets object's point size property. This method can be used for example to set font size for caption: pseudo-format. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.3.7 sau ulterior.

Parametri

point_size

Point size

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

A se vedea și

Exemple

Example #1 A Imagick::setPointSize() example

Example of using Imagick::setPointSize

<?php
/* Create new imagick object */
$im = new Imagick();

/* Set the font for the object */
$im->setFont("example.ttf");

/* Set the point size */
$im->setPointSize(12);

/* Create new caption */
$im->newPseudoImage(100100"caption:Hello");

/* Do something with the image */
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top