PHP 8.0.12 Released!

Imagick::setType

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setTypeSets the image type attribute

Descrierea

public Imagick::setType ( int $image_type ) : bool

Sets the image type attribute.

Parametri

image_type

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top