PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Imagick::transformImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::transformImageConvenience method for setting crop size and the image geometry

Avertizare

Această funcție este ÎNVECHITĂ începând cu Imagick 3.4.4. Utilizarea acesteia este foarte nerecomandată.

Descrierea

public Imagick::transformImage ( string $crop , string $geometry ) : Imagick

A convenience method for setting crop size and the image geometry from strings. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.2.9 sau ulterior.

Parametri

crop

A crop geometry string. This geometry defines a subregion of the image to crop.

geometry

An image geometry string. This geometry defines the final size of the image.

Valorile întoarse

Returns an Imagick object containing the transformed image.

Exemple

Example #1 Using Imagick::transformImage():

The example creates a 100x100 black image.

<?php
$image 
= new Imagick();
$image->newImage(300200"black");
$new_image $image->transformImage("100x100""100x100");
$new_image->writeImage('test_out.jpg');
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top