PHP 8.1.0 Beta 2 available for testing

Imagick::transverseImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::transverseImageCreates a horizontal mirror image

Descrierea

public Imagick::transverseImage ( ) : bool

Creates a horizontal mirror image by reflecting the pixels around the central y-axis while rotating them 270-degrees. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.2.9 sau ulterior.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

A se vedea și

Exemple

Example #1 Imagick::transverseImage()

<?php
function transverseImage($imagePath) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
    
$imagick->transverseImage();
    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top