PHP 8.1.0 Beta 2 available for testing

Imagick::uniqueImageColors

(PECL imagick 2,PECL imagick 3)

Imagick::uniqueImageColorsDiscards all but one of any pixel color

Descrierea

public Imagick::uniqueImageColors ( ) : bool

Discards all but one of any pixel color. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.2.9 sau ulterior.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

Exemple

Example #1 Imagick::uniqueImageColors()

<?php
function uniqueImageColors($imagePath) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
    
//Reduce the image to 256 colours nicely.
    
$imagick->quantizeImage(256, \Imagick::COLORSPACE_YIQ0falsefalse);
    
$imagick->uniqueImageColors();
    
$imagick->scaleimage($imagick->getImageWidth(), $imagick->getImageHeight() * 20);
    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top