PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

Imagick::writeImageFile

(PECL imagick 2 >= 2.3.0, PECL imagick 3)

Imagick::writeImageFileWrites an image to a filehandle

Descrierea

public Imagick::writeImageFile ( resource $filehandle , string $format = ? ) : bool

Writes the image sequence to an open filehandle. The handle must be opened with for example fopen. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.3.6 sau ulterior.

Parametri

filehandle

Filehandle where to write the image

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top