International PHP Conference Munich 2021

ImagickDraw::getClipRule

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::getClipRuleReturns the current polygon fill rule

Descrierea

public ImagickDraw::getClipRule ( ) : int
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Returns the current polygon fill rule to be used by the clipping path.

Valorile întoarse

Returns one of the FILLRULE_ constants.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top