PHP 8.1.0 Alpha 2 available for testing

ImagickDraw::getStrokeLineCap

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::getStrokeLineCapReturns the shape to be used at the end of open subpaths when they are stroked

Descrierea

public ImagickDraw::getStrokeLineCap ( ) : int
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Returns the shape to be used at the end of open subpaths when they are stroked.

Valorile întoarse

Returns one of the LINECAP_ constants or 0 if stroke linecap is not set.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top