PHP 8.1.0 Alpha 2 available for testing

ImagickDraw::getTextAntialias

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::getTextAntialiasReturns the current text antialias setting

Descrierea

public ImagickDraw::getTextAntialias ( ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Returns the current text antialias setting, which determines whether text is antialiased. Text is antialiased by default.

Valorile întoarse

Returns true if text is antialiased and false if not.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top