International PHP Conference Munich 2021

ImagickDraw::matte

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::mattePaints on the image's opacity channel

Descrierea

public ImagickDraw::matte ( float $x , float $y , int $paintMethod ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Paints on the image's opacity channel in order to set effected pixels to transparent, to influence the opacity of pixels.

Parametri

x

x coordinate of the matte

y

y coordinate of the matte

paintMethod

PAINT_ constant

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 ImagickDraw::matte()

<?php
function matte($strokeColor$fillColor$backgroundColor$paintType) {
    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);

    
$draw->setStrokeWidth(2);
    
$draw->setFontSize(72);

    
$draw->matte(120120$paintType);    
    
$draw->rectangle(100100300200);

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage(500500$backgroundColor);
    
$imagick->setImageFormat("png");
    
$imagick->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top