International PHP Conference Munich 2021

ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierAbsolute

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierAbsoluteDraws a quadratic Bezier curve

Descrierea

public ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierAbsolute ( float $x1 , float $y1 , float $x , float $y ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Draws a quadratic Bezier curve from the current point to (x,y) using (x1,y1) as the control point using absolute coordinates. At the end of the command, the new current point becomes the final (x,y) coordinate pair used in the polybezier.

Parametri

x1

x coordinate of the control point

y1

y coordinate of the control point

x

x coordinate of the end point

y

y coordinate of the end point

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierAbsolute()

<?php
function pathCurveToQuadraticBezierAbsolute($strokeColor$fillColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeOpacity(1);
    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);

    
$draw->setStrokeWidth(2);
    
$draw->setFontSize(72);

    
$draw->pathStart();
    
$draw->pathMoveToAbsolute(50,250);

    
// This specifies a quadratic bezier curve with the current position as the start
    // point, the control point is the first two params, and the end point is the last two params.
    
$draw->pathCurveToQuadraticBezierAbsolute(
        
150,50
        
250,250
    
);

    
// This specifies a quadratic bezier curve with the current position as the start
    // point, the control point is mirrored from the previous curves control point
    // and the end point is defined by the x, y values.
    
$draw->pathCurveToQuadraticBezierSmoothAbsolute(
        
450,250
    
);

    
// This specifies a quadratic bezier curve with the current position as the start
    // point, the control point is mirrored from the previous curves control point
    // and the end point is defined relative from the current position by the x, y values.
    
$draw->pathCurveToQuadraticBezierSmoothRelative(
        
200,-100
    
);

    
$draw->pathFinish();

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage(700500$backgroundColor);
    
$imagick->setImageFormat("png");

    
$imagick->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();

}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top