ImagickDraw::rotate

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::rotateApplies the specified rotation to the current coordinate space

Descrierea

public ImagickDraw::rotate ( float $degrees ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Applies the specified rotation to the current coordinate space.

Parametri

degrees

degrees to rotate

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 ImagickDraw::rotate()

<?php
function rotate($strokeColor$fillColor$backgroundColor$fillModifiedColor) {
    
$draw = new \ImagickDraw();
    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setStrokeOpacity(1);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->rectangle(200200300300);
    
$draw->setFillColor($fillModifiedColor);
    
$draw->rotate(15);
    
$draw->rectangle(200200300300);

    
$image = new \Imagick();
    
$image->newImage(500500$backgroundColor);
    
$image->setImageFormat("png");
    
$image->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top