International PHP Conference Munich 2021

ImagickDraw::roundRectangle

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::roundRectangleDraws a rounded rectangle

Descrierea

public ImagickDraw::roundRectangle ( float $x1 , float $y1 , float $x2 , float $y2 , float $rx , float $ry ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Draws a rounded rectangle given two coordinates, x & y corner radiuses and using the current stroke, stroke width, and fill settings.

Parametri

x1

x coordinate of the top left corner

y1

y coordinate of the top left corner

x2

x coordinate of the bottom right

y2

y coordinate of the bottom right

rx

x rounding

ry

y rounding

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 ImagickDraw::roundRectangle()

<?php
function roundRectangle($strokeColor$fillColor$backgroundColor$startX$startY$endX$endY$roundX$roundY) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->setStrokeOpacity(1);
    
$draw->setStrokeWidth(2);

    
$draw->roundRectangle($startX$startY$endX$endY$roundX$roundY);

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage(500500$backgroundColor);
    
$imagick->setImageFormat("png");

    
$imagick->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top