International PHP Conference Munich 2021

ImagickDraw::setClipRule

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setClipRuleSet the polygon fill rule to be used by the clipping path

Descrierea

public ImagickDraw::setClipRule ( int $fill_rule ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Set the polygon fill rule to be used by the clipping path.

Parametri

fill_rule

FILLRULE_ constant

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 ImagickDraw::setClipRule()

<?php
function setClipRule($strokeColor$fillColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->setStrokeOpacity(1);
    
$draw->setStrokeWidth(2);
    
//\Imagick::FILLRULE_EVENODD
    //\Imagick::FILLRULE_NONZERO

    
$clipPathName 'testClipPath';
    
$draw->pushClipPath($clipPathName);
    
$draw->setClipRule(\Imagick::FILLRULE_EVENODD);
    
$draw->rectangle(00300500);
    
$draw->rectangle(2000500500);
    
$draw->popClipPath();
    
$draw->setClipPath($clipPathName);
    
$draw->rectangle(200200300300);

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage(500500$backgroundColor);
    
$imagick->setImageFormat("png");

    
$imagick->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top