ImagickDraw::setFillAlpha

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setFillAlphaSets the opacity to use when drawing using the fill color or fill texture

Descrierea

public ImagickDraw::setFillAlpha ( float $opacity ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Sets the opacity to use when drawing using the fill color or fill texture. Fully opaque is 1.0.

Parametri

opacity

fill alpha

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 ImagickDraw::setFillAlpha()

<?php
function setFillAlpha($strokeColor$fillColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->setStrokeOpacity(1);
    
$draw->setStrokeWidth(2);
    
$draw->rectangle(100200200300);
    @
$draw->setFillAlpha(0.4);
    
$draw->rectangle(300200400300);

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage(500500$backgroundColor);
    
$imagick->setImageFormat("png");
    
$imagick->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
Mark van der Velden
13 years ago
setFillAlpha is deprecated use the replacement: setFillOpacity
To Top